Deze website maakt gebruik van cookies. Als u hiermee akkoord gaat, klikt u op "sluit".

newsflash

Herstart na de paasvakantie

Beste ouders,

Zoals we hoopten kunnen de scholen terug open op maandag 19 april.

Het overlegcomité bepaalde eerder deze week op voorstel van het onderwijsveld op welke wijze de scholen na de paasvakantie kunnen starten. Zoals u van ons gewoon bent zullen we de richtlijnen die de overheid ons oplegt ook doorvoeren in onze scholen. Die richtlijnen zullen steeds aangepast worden aan de lokale situaties op school, maar steeds met hetzelfde doel voor ogen, zijnde de veiligheid van leerlingen en personeel.

Lees meer...

Sluiting scholen

Beste ouders,

Opnieuw moeten we ons bij u melden met een nieuwsbrief.

We betreuren het zeer sterk dat we onze communicatie van gisteren moeten herroepen. De steeds wisselende instructies, adviezen, nieuwsbrieven en mediaberichten die we van de verschillende ministers en van onze koepel krijgen brengen ons in een moeilijke situatie waarvan u als ouder, onze leerkrachten en helaas ook onze kinderen de dupe zijn. We kunnen voor niemand nog echt goed doen. Dat beseffen we.

Lees meer...

Paaspauze

Beste ouders,

Gisteren raakte tijdens de persconferentie die volgde op het vervroegde overlegcomité bekend dat de lessen in de week vóór de paasvakantie geschorst worden in het lager en secundair onderwijs.

Ondanks de zware inspanningen die het onderwijs reeds ondernam, worden de scholen alsnog gesloten. De scholen betalen een zware prijs die bovendien ongelijk is en het onderwijsveld onderling verdeelt.

Lees meer...

Start van het schooljaar

Beste ouders,

Op 30 juni hebben we na een lange periode van diverse aanpassingen het schooljaar kunnen afsluiten met alle kinderen aanwezig op school.

Aanstaande dinsdag 1 september start het nieuwe schooljaar. Zoals u in de media heeft kunnen volgen doen we dat in “code geel”.

Lees meer...

Communicatie 29 mei

Hierbij vindt u meer info omtrent de heropstart van de school.

 

Lees meer...

Hamont-Achel, 28 februari 2020

Betreft: maatregelen coronavirus COVID-19

Beste ouders,

U heeft het ongetwijfeld in de media opgepikt. Heel wat mensen zijn bezorgd om het zogenaamde Coronavirus. De kans dat dit virus opduikt in België is immers reëel. Als school volgen we dit op de voet op. We zullen dan ook de richtlijnen van de overheid hieromtrent strikt opvolgen.

Op dit moment is er geen reden tot paniek. Daarom gaan alle Vlaamse scholen aanstaande maandag ook gewoon open. Dat heeft het Departement Onderwijs beslist in overleg met het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) en het Coördinatie- en Crisiscentrum van de Vlaamse Overheid (CCVO).

Als basisregel is men vrij duidelijk: zolang iemand geen ziektesymptomen heeft, mag die persoon naar school blijven gaan.
Dit passen we dan ook toe in onze scholengemeenschap. Zodra echter een kind of personeelslid ziektesymptomen vertoont, dient men de huisarts te contacteren en thuis te blijven. Als dat tijdens de les gebeurt, moeten ze de klas verlaten en worden de ouders gecontacteerd. De ouders contacteren dan de huisarts voor een verdere opvolging en behandeling.

Verder willen we op school zeker ook proactief handelen en enkele simpele maatregelen doorvoeren die een verspreiding van het virus (maar ook de gewone griep) helpen voorkomen:

  1. Was regelmatig de handen met water en zeep. Droog je handen af met papieren handdoekjes die je meteen weggooit. In de school worden deze ter beschikking gesteld.
  2. Als je de neus moet snuiten, doe je dat best in een papieren zakdoekje. Dat gooi je onmiddellijk weg in de vuilbak.
  3. Bedek je mond en neus als je moet hoesten of niezen met een papieren zakdoekje. Dat zakdoekje gebruik je maar 1 keer en gooi je meteen weg. Geef je kind papieren zakdoekjes mee. Als je geen zakdoekje ter beschikking hebt, hoest of nies je niet in je handen maar in de bovenarm of elleboogholte.
  4. De klassen zullen meermaals per dag verlucht worden. 
  5. Aan het poetspersoneel wordt de opdracht gegeven om extra aandacht te besteden aan het regelmatig afwassen van kranen, deurklinken en trapleuningen.

Aan de ouders wordt gevraagd om bovenstaande maatregelen in de mate van het mogelijke ook thuis toe te passen. We vragen met aandrang om met de school te communiceren indien je kind symptomen vertoont, zeker als deze door een arts bevestigd worden.

Indien de situatie verandert en indien het nodig is, zal een nieuw bericht naar de ouders verstuurd worden via de gekende kanalen. Tot zolang blijven bovenstaande maatregelen van kracht.

Namens het directiecollege,

Bart Weltens, coördinerend directeur
Theo Mannaerts, preventieadviseur