Deze website maakt gebruik van cookies. Als u hiermee akkoord gaat, klikt u op "sluit".

newsflash

Herstart na de paasvakantie

Beste ouders,

Zoals we hoopten kunnen de scholen terug open op maandag 19 april.

Het overlegcomité bepaalde eerder deze week op voorstel van het onderwijsveld op welke wijze de scholen na de paasvakantie kunnen starten. Zoals u van ons gewoon bent zullen we de richtlijnen die de overheid ons oplegt ook doorvoeren in onze scholen. Die richtlijnen zullen steeds aangepast worden aan de lokale situaties op school, maar steeds met hetzelfde doel voor ogen, zijnde de veiligheid van leerlingen en personeel.

Lees meer...

Sluiting scholen

Beste ouders,

Opnieuw moeten we ons bij u melden met een nieuwsbrief.

We betreuren het zeer sterk dat we onze communicatie van gisteren moeten herroepen. De steeds wisselende instructies, adviezen, nieuwsbrieven en mediaberichten die we van de verschillende ministers en van onze koepel krijgen brengen ons in een moeilijke situatie waarvan u als ouder, onze leerkrachten en helaas ook onze kinderen de dupe zijn. We kunnen voor niemand nog echt goed doen. Dat beseffen we.

Lees meer...

Paaspauze

Beste ouders,

Gisteren raakte tijdens de persconferentie die volgde op het vervroegde overlegcomité bekend dat de lessen in de week vóór de paasvakantie geschorst worden in het lager en secundair onderwijs.

Ondanks de zware inspanningen die het onderwijs reeds ondernam, worden de scholen alsnog gesloten. De scholen betalen een zware prijs die bovendien ongelijk is en het onderwijsveld onderling verdeelt.

Lees meer...

Start van het schooljaar

Beste ouders,

Op 30 juni hebben we na een lange periode van diverse aanpassingen het schooljaar kunnen afsluiten met alle kinderen aanwezig op school.

Aanstaande dinsdag 1 september start het nieuwe schooljaar. Zoals u in de media heeft kunnen volgen doen we dat in “code geel”.

Lees meer...

Communicatie 29 mei

Hierbij vindt u meer info omtrent de heropstart van de school.

 

Lees meer...

Hamont-Achel, 26 maart 2020

Beste ouders,

 

We zijn nu bijna 2 weken ver in deze erg vreemde situatie. De lessen zijn geschorst en de scholen voorzien noodopvang voor de kinderen van ouders die tewerkgesteld zijn in cruciale sectoren. We willen u als ouders in de eerste plaats bedanken dat u zich ook strikt aan deze richtlijnen houdt en hierdoor de druk op de scholen niet onnodig verhoogt.

Onze leerkrachten doen hun best om via al dan niet digitale weg de nodige alternatieve vormen van leren aan te bieden. Ook merken we dat de meeste gezinnen hier actief mee aan de slag gaan. Dat vinden we enorm belangrijk.

De paasvakantie staat voor de deur. Hier houdt het coronavirus echter geen rekening mee. De overheid besliste om ook tijdens de paasvakantie noodopvang te voorzien voor de kinderen van ouders die dat echt nodig hebben. Deze noodopvang wordt georganiseerd door de Stad Hamont-Achel via hun opvanginitiatief “IBO De Pagadder”.
Let wel dat je kind op voorhand ingeschreven moet zijn hiervoor. Neem daartoe nu al initiatief als dat nog niet in orde zou zijn. U kan een mail sturen naar ibodepagadder@hamont-achel.be. Zij zorgen dan voor de nodige documenten en administratieve handelingen.

U kan ook alles nalezen op de website van De Pagadder (https://www.hamont-achel.be/ibodepagadder).

Ik wens u namens het directieteam te danken voor het vertrouwen dat u in onze scholen stelt, ook in deze moeilijke tijden.

Hou u goed!

 

Vriendelijke groeten,

Bart Weltens
coördinerend directeur