Deze website maakt gebruik van cookies. Als u hiermee akkoord gaat, klikt u op "sluit".

newsflash

Start van het schooljaar

Beste ouders,

Op 30 juni hebben we na een lange periode van diverse aanpassingen het schooljaar kunnen afsluiten met alle kinderen aanwezig op school.

Aanstaande dinsdag 1 september start het nieuwe schooljaar. Zoals u in de media heeft kunnen volgen doen we dat in “code geel”.

Lees meer...

Communicatie 29 mei

Hierbij vindt u meer info omtrent de heropstart van de school.

 

Lees meer...

Communicatie 26 mei

De afgelopen dagen ontvingen we het ene persbericht na het andere omtrent de heropening van de kleuterscholen en de andere leerjaren in het lager onderwijs. U zult deze ongetwijfeld ook gelezen hebben.

Lees meer...

Communicatie heropstart lessen

Beste ouders,

Verleden week beloofden we u dat we vandaag meer uitleg zouden geven omtrent de herstart van de lessen.

Lees meer...

Communicatie 27 april

Zoals u ondertussen van ons gewend bent, willen we u na elke officiële aankondiging betreffende het onderwijs in de media ook steeds via deze weg op de hoogte houden.

Lees meer...

Hamont-Achel, 27 april 2020

Beste ouders,

 

Zoals u ondertussen van ons gewend bent, willen we u na elke officiële aankondiging betreffende het onderwijs in de media ook steeds via deze weg op de hoogte houden.

Afgelopen vrijdag kondigde de federale regering aan dat de lessen voor een aantal leerjaren opnieuw opgestart zullen worden vanaf 15 of 18 mei. Dit zou onder belangrijke veiligheidsmaatregelen moeten gebeuren.
We kregen al heel wat vragen van ouders over hoe we dit gaan doen en of hun kind al dan niet naar school moet komen.
Het is echter zo dat de richtlijnen die we tot nu toe kregen niet altijd even helder zijn. Bovendien moet alles heel lokaal afgetoetst worden aan de haalbaarheid. Daarbij mogen we de basisveiligheid die we uiteraard moeten en zullen bieden niet uit het oog verliezen.
Daarom kunnen we de meeste vragen op dit moment niet concreet beantwoorden. We vragen dus het nodige geduld en tijd om onze scholen te organiseren. De diverse teams zijn reeds aan het bekijken hoe we op een zo adequaat mogelijke manier alles rond kunnen krijgen.

We zullen u op vrijdag 8 mei een concretere invulling kunnen bezorgen. Deze zal steeds vanuit gezamenlijke basisprincipes vertrekken maar daarom niet noodzakelijk overal een gelijke invulling hebben. Elke school is anders. We vragen daarvoor nu reeds voor uw begrip.

Voor alle duidelijkheid: Het kleuteronderwijs zal nog NIET opstarten.

Tussen nu en 15 (18) mei zal de noodopvang verder lopen zoals u gewend bent (voor kinderen van ouders uit cruciale sectoren en kinderen uit kwetsbare thuissituaties), al merken we daar al een duidelijke toename.
Om de noodopvang beheersbaar te houden op school en in de meest veilige omstandigheden te laten plaatsvinden, roepen we u op om ook uw verantwoordelijkheid te nemen en enkel uw kinderen te sturen als het echt niet anders kan.

 

Vriendelijke groeten,

Bart Weltens
coördinerend directeur