Deze website maakt gebruik van cookies. Als u hiermee akkoord gaat, klikt u op "sluit".

newsflash

Herstart na de paasvakantie

Beste ouders,

Zoals we hoopten kunnen de scholen terug open op maandag 19 april.

Het overlegcomité bepaalde eerder deze week op voorstel van het onderwijsveld op welke wijze de scholen na de paasvakantie kunnen starten. Zoals u van ons gewoon bent zullen we de richtlijnen die de overheid ons oplegt ook doorvoeren in onze scholen. Die richtlijnen zullen steeds aangepast worden aan de lokale situaties op school, maar steeds met hetzelfde doel voor ogen, zijnde de veiligheid van leerlingen en personeel.

Lees meer...

Sluiting scholen

Beste ouders,

Opnieuw moeten we ons bij u melden met een nieuwsbrief.

We betreuren het zeer sterk dat we onze communicatie van gisteren moeten herroepen. De steeds wisselende instructies, adviezen, nieuwsbrieven en mediaberichten die we van de verschillende ministers en van onze koepel krijgen brengen ons in een moeilijke situatie waarvan u als ouder, onze leerkrachten en helaas ook onze kinderen de dupe zijn. We kunnen voor niemand nog echt goed doen. Dat beseffen we.

Lees meer...

Paaspauze

Beste ouders,

Gisteren raakte tijdens de persconferentie die volgde op het vervroegde overlegcomité bekend dat de lessen in de week vóór de paasvakantie geschorst worden in het lager en secundair onderwijs.

Ondanks de zware inspanningen die het onderwijs reeds ondernam, worden de scholen alsnog gesloten. De scholen betalen een zware prijs die bovendien ongelijk is en het onderwijsveld onderling verdeelt.

Lees meer...

Start van het schooljaar

Beste ouders,

Op 30 juni hebben we na een lange periode van diverse aanpassingen het schooljaar kunnen afsluiten met alle kinderen aanwezig op school.

Aanstaande dinsdag 1 september start het nieuwe schooljaar. Zoals u in de media heeft kunnen volgen doen we dat in “code geel”.

Lees meer...

Communicatie 29 mei

Hierbij vindt u meer info omtrent de heropstart van de school.

 

Lees meer...

Hamont-Achel, 27 april 2020

Beste ouders,

 

Zoals u ondertussen van ons gewend bent, willen we u na elke officiële aankondiging betreffende het onderwijs in de media ook steeds via deze weg op de hoogte houden.

Afgelopen vrijdag kondigde de federale regering aan dat de lessen voor een aantal leerjaren opnieuw opgestart zullen worden vanaf 15 of 18 mei. Dit zou onder belangrijke veiligheidsmaatregelen moeten gebeuren.
We kregen al heel wat vragen van ouders over hoe we dit gaan doen en of hun kind al dan niet naar school moet komen.
Het is echter zo dat de richtlijnen die we tot nu toe kregen niet altijd even helder zijn. Bovendien moet alles heel lokaal afgetoetst worden aan de haalbaarheid. Daarbij mogen we de basisveiligheid die we uiteraard moeten en zullen bieden niet uit het oog verliezen.
Daarom kunnen we de meeste vragen op dit moment niet concreet beantwoorden. We vragen dus het nodige geduld en tijd om onze scholen te organiseren. De diverse teams zijn reeds aan het bekijken hoe we op een zo adequaat mogelijke manier alles rond kunnen krijgen.

We zullen u op vrijdag 8 mei een concretere invulling kunnen bezorgen. Deze zal steeds vanuit gezamenlijke basisprincipes vertrekken maar daarom niet noodzakelijk overal een gelijke invulling hebben. Elke school is anders. We vragen daarvoor nu reeds voor uw begrip.

Voor alle duidelijkheid: Het kleuteronderwijs zal nog NIET opstarten.

Tussen nu en 15 (18) mei zal de noodopvang verder lopen zoals u gewend bent (voor kinderen van ouders uit cruciale sectoren en kinderen uit kwetsbare thuissituaties), al merken we daar al een duidelijke toename.
Om de noodopvang beheersbaar te houden op school en in de meest veilige omstandigheden te laten plaatsvinden, roepen we u op om ook uw verantwoordelijkheid te nemen en enkel uw kinderen te sturen als het echt niet anders kan.

 

Vriendelijke groeten,

Bart Weltens
coördinerend directeur