Deze website maakt gebruik van cookies. Als u hiermee akkoord gaat, klikt u op "sluit".

newsflash

Start van het schooljaar

Beste ouders,

Op 30 juni hebben we na een lange periode van diverse aanpassingen het schooljaar kunnen afsluiten met alle kinderen aanwezig op school.

Aanstaande dinsdag 1 september start het nieuwe schooljaar. Zoals u in de media heeft kunnen volgen doen we dat in “code geel”.

Lees meer...

Communicatie 29 mei

Hierbij vindt u meer info omtrent de heropstart van de school.

 

Lees meer...

Communicatie 26 mei

De afgelopen dagen ontvingen we het ene persbericht na het andere omtrent de heropening van de kleuterscholen en de andere leerjaren in het lager onderwijs. U zult deze ongetwijfeld ook gelezen hebben.

Lees meer...

Communicatie heropstart lessen

Beste ouders,

Verleden week beloofden we u dat we vandaag meer uitleg zouden geven omtrent de herstart van de lessen.

Lees meer...

Communicatie 27 april

Zoals u ondertussen van ons gewend bent, willen we u na elke officiële aankondiging betreffende het onderwijs in de media ook steeds via deze weg op de hoogte houden.

Lees meer...

Hamont-Achel, 8 mei 2020

Beste ouders,

Verleden week beloofden we u dat we vandaag meer uitleg zouden geven omtrent de herstart van de lessen.

We willen starten met op te noemen wat er zeker niet zal veranderen. Dat is in de eerste plaats de werking van onze kleuterscholen. U  heeft het ongetwijfeld in de media vernomen dat de kleuterafdelingen nu nog niet zullen herstarten. Ook voor de leerlingen van het 3de, 4de en 5de leerjaar is er tot op heden geen enkele wijziging. Zij blijven welkom in de noodopvang. Aan de noodopvang zijn nog steeds dezelfde voorwaarden verbonden zoals voordien.

Voor de herstart van de lessen voor het 6de, 1ste en 2de leerjaar zijn de directie en schoolteams de afgelopen weken erg druk in de weer geweest met een zogenaamde risicoanalyse. Hierbij toetsten zij de verschillende eisen voor de veiligheid van kinderen en personeel af aan de haalbaarheid hiervan. Elke school is anders van infrastructuur, leerlingenpopulatie en leerkrachtenteam. Daardoor is het resultaat van de risicoanalyse in elke school anders. Bijgevolg zal ook de praktische heropstart van de lessen overal een ander verloop en organisatie kennen.
Elke school zal u daarover informeren via de gekende kanalen. In sommige gevallen is die communicatie zelfs al (voor een deel) gedaan.

De scholen zetten in op veiligheid. Er werden reeds investeringen gedaan om te voldoen aan de hygiënische verplichtingen. Verder zal de organisatie zo uitgebouwd worden dat we kunnen voldoen aan de regels van “social distancing”.

Heel het gebeuren is een dynamisch gegeven en steeds afhankelijk van factoren die we niet altijd in de hand hebben. Als scholen kregen we de opdracht van de overheid in eerste instantie te voorzien in noodopvang. Deze noodopvang blijft nu ook onze eerste prioriteit. Afhankelijk daarvan zullen de volgende opdrachten al dan niet opgestart, of afgeschakeld kunnen worden. Het hele gebeuren zal constant gemonitord en geëvalueerd worden. Zo nodig zal elke school de werking en/of organisatie bijsturen en daarover met u communiceren.
Om het lesgeven te kunnen blijven garanderen is het van het grootste belang dat de noodopvang te beheersen blijft. Daarom roepen we iedereen op om enkel uw kinderen naar de noodopvang te sturen indien u werkt in een cruciale sector of als beide ouders niet thuis kunnen werken. Bovendien krijgen kinderen uit kwetsbare thuissituaties nog steeds toegang tot de noodopvang. We rekenen hierin op ieders verantwoordelijkheidsgevoel!

Tenslotte wil ook het schoolbestuur van KBHA een woordje tot u richten.Dat kan u hier terugvinden: 

.

Vriendelijke groeten,

Bart Weltens
coördinerend directeur