Deze website maakt gebruik van cookies. Als u hiermee akkoord gaat, klikt u op "sluit".

newsflash

Herstart na de paasvakantie

Beste ouders,

Zoals we hoopten kunnen de scholen terug open op maandag 19 april.

Het overlegcomité bepaalde eerder deze week op voorstel van het onderwijsveld op welke wijze de scholen na de paasvakantie kunnen starten. Zoals u van ons gewoon bent zullen we de richtlijnen die de overheid ons oplegt ook doorvoeren in onze scholen. Die richtlijnen zullen steeds aangepast worden aan de lokale situaties op school, maar steeds met hetzelfde doel voor ogen, zijnde de veiligheid van leerlingen en personeel.

Lees meer...

Sluiting scholen

Beste ouders,

Opnieuw moeten we ons bij u melden met een nieuwsbrief.

We betreuren het zeer sterk dat we onze communicatie van gisteren moeten herroepen. De steeds wisselende instructies, adviezen, nieuwsbrieven en mediaberichten die we van de verschillende ministers en van onze koepel krijgen brengen ons in een moeilijke situatie waarvan u als ouder, onze leerkrachten en helaas ook onze kinderen de dupe zijn. We kunnen voor niemand nog echt goed doen. Dat beseffen we.

Lees meer...

Paaspauze

Beste ouders,

Gisteren raakte tijdens de persconferentie die volgde op het vervroegde overlegcomité bekend dat de lessen in de week vóór de paasvakantie geschorst worden in het lager en secundair onderwijs.

Ondanks de zware inspanningen die het onderwijs reeds ondernam, worden de scholen alsnog gesloten. De scholen betalen een zware prijs die bovendien ongelijk is en het onderwijsveld onderling verdeelt.

Lees meer...

Start van het schooljaar

Beste ouders,

Op 30 juni hebben we na een lange periode van diverse aanpassingen het schooljaar kunnen afsluiten met alle kinderen aanwezig op school.

Aanstaande dinsdag 1 september start het nieuwe schooljaar. Zoals u in de media heeft kunnen volgen doen we dat in “code geel”.

Lees meer...

Communicatie 29 mei

Hierbij vindt u meer info omtrent de heropstart van de school.

 

Lees meer...

Hamont-Achel, 26 mei 2020

Beste ouders,


De afgelopen dagen ontvingen we het ene persbericht na het andere omtrent de heropening van de kleuterscholen en de andere leerjaren in het lager onderwijs. U zult deze ongetwijfeld ook gelezen hebben.
Om duidelijkheid te scheppen en te antwoorden op de vele vragen die ouders ons stellen en vooral te anticiperen op de gecreëerde verwachtingen willen we als directiecomité oproepen tot kalmte. Het is immers ook voor ons op dit moment erg moeilijk om concrete plannen te maken en deze te communiceren.

Zoals u reeds van ons gewend bent, organiseren we de scholen steeds op de meest veilige manier. En dit zowel voor de kinderen als voor onze personeelsleden. We houden ons daarbij aan de draaiboeken en risicoanalyses die ons door het katholiek onderwijs Vlaanderen bezorgd worden.
Vermits deze richtlijnen op het moment van schrijven ons nog niet bezorgd worden en vermits het advies van de minister van onderwijs nog goedgekeurd moet worden door de nationale veiligheidsraad, kunnen we u nu nog geen concrete invulling van de herstart bezorgen. 

Verder moeten we ook blijven inzetten op de noodopvang. In tegenstelling tot wat her en der in de media verschijnt blijft dit toch ook een opdracht van de scholen, ondersteund door de lokale besturen. Dit zal ook een impact hebben op het kunnen aanbieden van lessen.

Zodra alles definitief is en zodra de nodige richtlijnen bij ons bekend zijn en de impact van de noodopvang in kaart is gebracht, kunnen we u onze concrete invulling per school (kleuter en lager) bezorgen. We vragen u dus nog enkele dagen geduld.

Ondertussen werken onze teams van personeelsleden wel volop aan een herstartscenario zodat we u zo snel als mogelijk op de hoogte kunnen brengen.

Vriendelijke groeten,

Bart Weltens
coördinerend directeur