Deze website maakt gebruik van cookies. Als u hiermee akkoord gaat, klikt u op "sluit".

newsflash

Start van het schooljaar

Beste ouders,

Op 30 juni hebben we na een lange periode van diverse aanpassingen het schooljaar kunnen afsluiten met alle kinderen aanwezig op school.

Aanstaande dinsdag 1 september start het nieuwe schooljaar. Zoals u in de media heeft kunnen volgen doen we dat in “code geel”.

Lees meer...

Communicatie 29 mei

Hierbij vindt u meer info omtrent de heropstart van de school.

 

Lees meer...

Communicatie 26 mei

De afgelopen dagen ontvingen we het ene persbericht na het andere omtrent de heropening van de kleuterscholen en de andere leerjaren in het lager onderwijs. U zult deze ongetwijfeld ook gelezen hebben.

Lees meer...

Communicatie heropstart lessen

Beste ouders,

Verleden week beloofden we u dat we vandaag meer uitleg zouden geven omtrent de herstart van de lessen.

Lees meer...

Communicatie 27 april

Zoals u ondertussen van ons gewend bent, willen we u na elke officiële aankondiging betreffende het onderwijs in de media ook steeds via deze weg op de hoogte houden.

Lees meer...

Hamont-Achel, 26 mei 2020

Beste ouders,


De afgelopen dagen ontvingen we het ene persbericht na het andere omtrent de heropening van de kleuterscholen en de andere leerjaren in het lager onderwijs. U zult deze ongetwijfeld ook gelezen hebben.
Om duidelijkheid te scheppen en te antwoorden op de vele vragen die ouders ons stellen en vooral te anticiperen op de gecreëerde verwachtingen willen we als directiecomité oproepen tot kalmte. Het is immers ook voor ons op dit moment erg moeilijk om concrete plannen te maken en deze te communiceren.

Zoals u reeds van ons gewend bent, organiseren we de scholen steeds op de meest veilige manier. En dit zowel voor de kinderen als voor onze personeelsleden. We houden ons daarbij aan de draaiboeken en risicoanalyses die ons door het katholiek onderwijs Vlaanderen bezorgd worden.
Vermits deze richtlijnen op het moment van schrijven ons nog niet bezorgd worden en vermits het advies van de minister van onderwijs nog goedgekeurd moet worden door de nationale veiligheidsraad, kunnen we u nu nog geen concrete invulling van de herstart bezorgen. 

Verder moeten we ook blijven inzetten op de noodopvang. In tegenstelling tot wat her en der in de media verschijnt blijft dit toch ook een opdracht van de scholen, ondersteund door de lokale besturen. Dit zal ook een impact hebben op het kunnen aanbieden van lessen.

Zodra alles definitief is en zodra de nodige richtlijnen bij ons bekend zijn en de impact van de noodopvang in kaart is gebracht, kunnen we u onze concrete invulling per school (kleuter en lager) bezorgen. We vragen u dus nog enkele dagen geduld.

Ondertussen werken onze teams van personeelsleden wel volop aan een herstartscenario zodat we u zo snel als mogelijk op de hoogte kunnen brengen.

Vriendelijke groeten,

Bart Weltens
coördinerend directeur