Deze website maakt gebruik van cookies. Als u hiermee akkoord gaat, klikt u op "sluit".

newsflash

Herstart na de paasvakantie

Beste ouders,

Zoals we hoopten kunnen de scholen terug open op maandag 19 april.

Het overlegcomité bepaalde eerder deze week op voorstel van het onderwijsveld op welke wijze de scholen na de paasvakantie kunnen starten. Zoals u van ons gewoon bent zullen we de richtlijnen die de overheid ons oplegt ook doorvoeren in onze scholen. Die richtlijnen zullen steeds aangepast worden aan de lokale situaties op school, maar steeds met hetzelfde doel voor ogen, zijnde de veiligheid van leerlingen en personeel.

Lees meer...

Sluiting scholen

Beste ouders,

Opnieuw moeten we ons bij u melden met een nieuwsbrief.

We betreuren het zeer sterk dat we onze communicatie van gisteren moeten herroepen. De steeds wisselende instructies, adviezen, nieuwsbrieven en mediaberichten die we van de verschillende ministers en van onze koepel krijgen brengen ons in een moeilijke situatie waarvan u als ouder, onze leerkrachten en helaas ook onze kinderen de dupe zijn. We kunnen voor niemand nog echt goed doen. Dat beseffen we.

Lees meer...

Paaspauze

Beste ouders,

Gisteren raakte tijdens de persconferentie die volgde op het vervroegde overlegcomité bekend dat de lessen in de week vóór de paasvakantie geschorst worden in het lager en secundair onderwijs.

Ondanks de zware inspanningen die het onderwijs reeds ondernam, worden de scholen alsnog gesloten. De scholen betalen een zware prijs die bovendien ongelijk is en het onderwijsveld onderling verdeelt.

Lees meer...

Start van het schooljaar

Beste ouders,

Op 30 juni hebben we na een lange periode van diverse aanpassingen het schooljaar kunnen afsluiten met alle kinderen aanwezig op school.

Aanstaande dinsdag 1 september start het nieuwe schooljaar. Zoals u in de media heeft kunnen volgen doen we dat in “code geel”.

Lees meer...

Communicatie 29 mei

Hierbij vindt u meer info omtrent de heropstart van de school.

 

Lees meer...

Hamont-Achel, 28 augustus 2020

Beste ouders,

Op 30 juni hebben we na een lange periode van diverse aanpassingen het schooljaar kunnen afsluiten met alle kinderen aanwezig op school.

Aanstaande dinsdag 1 september start het nieuwe schooljaar. Zoals u in de media heeft kunnen volgen doen we dat in “code geel”. Hierin houden we rekening met het feit dat het Coronavirus nog steeds niet verdwenen is. De scholen kregen van de overheid de nodige richtlijnen en draaiboeken. Deze worden omgezet in lokale maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de veiligheid van leerlingen en personeel gegarandeerd blijft. Elke school is anders en daardoor kunnen de maatregelen, afhankelijk van de locatie, mogelijk licht verschillen. De scholen zelf zullen u op de hoogte brengen van de maatregelen die door hen genomen worden.

Ook Stad Hamont-Achel neemt maatregelen om besmettingsgevaar te minimaliseren.
“Het dragen van een mondmasker in de schoolomgeving is verplicht vanaf de eerste schooldag en dit voor iedereen ouder dan 12 jaar. Dat betekent dat zowel ouders als grootouders die hun kroost afzetten een mondmasker moeten dragen, alsook kinderen ouder dan 12 die naar school gaan. Om iedereen te herinneren aan deze mondmaskerplicht wordt de nodige signalisatie aangebracht.” Zo lezen we op de website van Stad Hamont-Achel.

Tenslotte wil ik alle kinderen en alle ouders namens het directiecollege een vlotte start van het schooljaar toewensen.

 

Vriendelijke groeten,

Bart Weltens
coördinerend directeur