Deze website maakt gebruik van cookies. Als u hiermee akkoord gaat, klikt u op "sluit".

newsflash

Herstart na de paasvakantie

Beste ouders,

Zoals we hoopten kunnen de scholen terug open op maandag 19 april.

Het overlegcomité bepaalde eerder deze week op voorstel van het onderwijsveld op welke wijze de scholen na de paasvakantie kunnen starten. Zoals u van ons gewoon bent zullen we de richtlijnen die de overheid ons oplegt ook doorvoeren in onze scholen. Die richtlijnen zullen steeds aangepast worden aan de lokale situaties op school, maar steeds met hetzelfde doel voor ogen, zijnde de veiligheid van leerlingen en personeel.

Lees meer...

Sluiting scholen

Beste ouders,

Opnieuw moeten we ons bij u melden met een nieuwsbrief.

We betreuren het zeer sterk dat we onze communicatie van gisteren moeten herroepen. De steeds wisselende instructies, adviezen, nieuwsbrieven en mediaberichten die we van de verschillende ministers en van onze koepel krijgen brengen ons in een moeilijke situatie waarvan u als ouder, onze leerkrachten en helaas ook onze kinderen de dupe zijn. We kunnen voor niemand nog echt goed doen. Dat beseffen we.

Lees meer...

Paaspauze

Beste ouders,

Gisteren raakte tijdens de persconferentie die volgde op het vervroegde overlegcomité bekend dat de lessen in de week vóór de paasvakantie geschorst worden in het lager en secundair onderwijs.

Ondanks de zware inspanningen die het onderwijs reeds ondernam, worden de scholen alsnog gesloten. De scholen betalen een zware prijs die bovendien ongelijk is en het onderwijsveld onderling verdeelt.

Lees meer...

Start van het schooljaar

Beste ouders,

Op 30 juni hebben we na een lange periode van diverse aanpassingen het schooljaar kunnen afsluiten met alle kinderen aanwezig op school.

Aanstaande dinsdag 1 september start het nieuwe schooljaar. Zoals u in de media heeft kunnen volgen doen we dat in “code geel”.

Lees meer...

Communicatie 29 mei

Hierbij vindt u meer info omtrent de heropstart van de school.

 

Lees meer...

Hamont-Achel, 25 maart 2021


Beste ouders,

 

Gisteren raakte tijdens de persconferentie die volgde op het vervroegde overlegcomité bekend dat de lessen in de week vóór de paasvakantie geschorst worden in het lager en secundair onderwijs.

Ondanks de zware inspanningen die het onderwijs reeds ondernam, worden de scholen alsnog gesloten. De scholen betalen een zware prijs die bovendien ongelijk is en het onderwijsveld onderling verdeelt.

Concreet zullen de lagere scholen gesloten zijn en zullen er geen online lessen aangeboden worden. Het kleuteronderwijs blijft wel open.

Aangezien telewerk verplicht is, zullen een aantal ouders zelf kunnen instaan voor de opvang van hun kinderen. Indien dit echt niet op een andere veilige wijze kan, zal er noodopvang voorzien worden door de stad. Hun capaciteit is echter niet groot en zal ook alleen maar kunnen plaatsvinden voor de kinderen waarvan de ouders echt in de problemen zitten. Meer info omtrent deze noodopvang kan u terugvinden in de bijlage (zie bijlage “Pagaddertweet”).

In elke school van onze scholengemeenschap is de situatie anders. Daardoor zal de concrete organisatie specifiek en anders zijn. U mag van de school zelf nog extra communicatie via Gimme hieromtrent verwachten.

Wij rekenen op de volledige heropening van het onderwijs na de paasvakantie (op 19 april), met voltijds contactonderwijs voor alle leerlingen. Daarom vragen we samen met het hele onderwijsveld nadrukkelijk dat er inspanningen gebeuren in de gehele samenleving en dat iedereen de regels naleeft.

Ik wil graag eindigen met positieve en bemoedigende woorden. We kijken graag uit naar een zorgeloze derde trimester en bij uitbreiding een zorgeloze toekomst. Er is licht aan het einde van de tunnel.

 

Vriendelijke groeten,

Bart Weltens, coördinerend directeur
Namens het directiecollege