Deze website maakt gebruik van cookies. Als u hiermee akkoord gaat, klikt u op "sluit".

newsflash

Herstart na de paasvakantie

Beste ouders,

Zoals we hoopten kunnen de scholen terug open op maandag 19 april.

Het overlegcomité bepaalde eerder deze week op voorstel van het onderwijsveld op welke wijze de scholen na de paasvakantie kunnen starten. Zoals u van ons gewoon bent zullen we de richtlijnen die de overheid ons oplegt ook doorvoeren in onze scholen. Die richtlijnen zullen steeds aangepast worden aan de lokale situaties op school, maar steeds met hetzelfde doel voor ogen, zijnde de veiligheid van leerlingen en personeel.

Lees meer...

Sluiting scholen

Beste ouders,

Opnieuw moeten we ons bij u melden met een nieuwsbrief.

We betreuren het zeer sterk dat we onze communicatie van gisteren moeten herroepen. De steeds wisselende instructies, adviezen, nieuwsbrieven en mediaberichten die we van de verschillende ministers en van onze koepel krijgen brengen ons in een moeilijke situatie waarvan u als ouder, onze leerkrachten en helaas ook onze kinderen de dupe zijn. We kunnen voor niemand nog echt goed doen. Dat beseffen we.

Lees meer...

Paaspauze

Beste ouders,

Gisteren raakte tijdens de persconferentie die volgde op het vervroegde overlegcomité bekend dat de lessen in de week vóór de paasvakantie geschorst worden in het lager en secundair onderwijs.

Ondanks de zware inspanningen die het onderwijs reeds ondernam, worden de scholen alsnog gesloten. De scholen betalen een zware prijs die bovendien ongelijk is en het onderwijsveld onderling verdeelt.

Lees meer...

Start van het schooljaar

Beste ouders,

Op 30 juni hebben we na een lange periode van diverse aanpassingen het schooljaar kunnen afsluiten met alle kinderen aanwezig op school.

Aanstaande dinsdag 1 september start het nieuwe schooljaar. Zoals u in de media heeft kunnen volgen doen we dat in “code geel”.

Lees meer...

Communicatie 29 mei

Hierbij vindt u meer info omtrent de heropstart van de school.

 

Lees meer...

Hamont-Achel, 26 maart 2021


Beste ouders,

Opnieuw moeten we ons bij u melden met een nieuwsbrief.

We betreuren het zeer sterk dat we onze communicatie van gisteren moeten herroepen. De steeds wisselende instructies, adviezen, nieuwsbrieven en mediaberichten die we van de verschillende ministers en van onze koepel krijgen brengen ons in een moeilijke situatie waarvan u als ouder, onze leerkrachten en helaas ook onze kinderen de dupe zijn. We kunnen voor niemand nog echt goed doen. Dat beseffen we.

Het directiecollege heeft in samenspraak met het schoolbestuur beslist om het advies van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen te volgen en nu ook de kleuterscholen te sluiten in de week vóór de paasvakantie.
Deze beslissing werd niet licht genomen en zal nu ook definitief zijn. We beseffen dat we daarmee nog meer ouders in een moeilijke situatie dwingen maar het lijkt ons nu belangrijk om voor iedereen duidelijkheid te brengen zodat tijdens het weekend de nodige regelingen getroffen kunnen worden.

In samenwerking met de stad wordt er tijdens de week vóór de paasvakantie noodopvang georganiseerd voor zowel kleuters als lagere school kinderen. De stad neemt hierin het voortouw en daar zijn we als scholen erg dankbaar voor. Zij regelen de inschrijvingen via hun gekende systeem. Daarvan vindt u in bijlage een overzichtelijk stappenplan. Indien zij in capaciteitsproblemen komen, springt de school bij. Zo blijven er geen ouders en kinderen in de kou staan. LET WEL! Het is en blijft noodopvang die strikt geregeld wordt en waarbij de veiligheidsregels die gelden voor de opvang ook gehanteerd zullen worden.

Wie kan de komende week gebruik maken van de opvang?

Vanaf maandag 29 maart tot en met vrijdag 2 april wordt er enkel noodopvang voorzien. Dit wil zeggen dat volgende groepen kinderen gebruik kunnen maken van de Buitenschoolse Opvang:

  1. Kinderen van ouders die werken in essentiële sectoren:
    1. Beroepen in de zorgsector
    2. Beroepen in de voedingssector
    3. Veiligheidsdiensten
  2. Kinderen die opgroeien in een maatschappelijk kwetsbaar gezin of een gezin met veel spanningen.
  3. Kinderen van ouders die onmogelijk kunnen thuiswerken en geen andere opvangmogelijkheid hebben.

De opvang in de paasvakantie gebeurt door de stad, maar is op dezelfde manier georganiseerd.
Aan alle andere ouders wordt met aandrang gevraagd om zelf in te staan voor de opvang van hun kinderen of om een alternatief te zoeken binnen hun beperkte kring.

Zoals we gisteren reeds communiceerden blijft het onze intentie om na de paasvakantie terug open te gaan. Maar zoals steeds dienen we uiteraard de instructies van de overheid te volgen.

Namens het directiecollege wil ik jullie danken voor het begrip en de flexibiliteit. We herhalen ook graag de boodschap om de regels die de overheid oplegt om het coronavirus klein te krijgen strikt te volgen. Het is de enige weg naar een normale situatie.


Vriendelijke groeten,
Bart Weltens, coördinerend directeur