Deze website maakt gebruik van cookies. Als u hiermee akkoord gaat, klikt u op "sluit".

samenstelling vzw KBHA

1. Bestuursorgaan of het bestuur

 • voorzitter: M. Sevens
 • secretaris: I. Mathijs
 • penningmeester: W. Gielen
 • andere bestuursleden:
  • M. Beliën
  • I. Jaspers
  • R. Meylaers
  • M. Slenders

contact : info@kbha.be 

2. Algemene vergadering of AV

De AV bestaat uit de bestuursleden aangevuld met J. Plas en M. Plessers

3. Het directiecollege of COLDI

 • R. Truyers  -  directie LS De Robbert
 • H. Cox  -  directie KS De Robbert
 • S. Schuurmans  -  directie BS De Achellier
 • I. Umans  -  directie BS Hamont-Lo
 • B. Weltens  -  coördinerend directeur voor de scholengemeenschap